Payment | EN

付款方式

  1. 完成下單後,你將收到電郵指示付款方法,你可以透過Paypal付款或轉帳至我們指定的戶口
  2. 銀行戶口轉帳:
    Hang Seng Bank
    Account Name: MOD Group Limited
    Account No. : 796-055028-883
  3. 當你完成轉帳,請保留入數紙並透過我們網址確認付款,在菜單上按『確認付款』並根據指示完成確認程序